Kapcsolat


Inno-Szolnok Nonprofit Kft.

1106 Budapest, Fehér út. 10.

Telefonszám:


06/70/703-5020

06/20/496-2806

06/20/271-0452info@inno-szolnok.hu 

Tevékenységeink


Az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. 2013. január 1-től látja el társulási szerződése alapján 14 település – Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Tiszaug, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőhék, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas – kommunális hulladékkezelési feladatait. A szolgáltatással érintett lakosok száma 38.300 fő.

Valamennyi településen a lakossági közszolgáltatás biztosítása mellett végezzük az intézmények és cégek hulladékszállítási feladatait is. A kommunális és ipari hulladékszállítás mellett biztosítjuk a szelektíven gyűjtött hulladékok elszállítását.

Cégünk üzemelteti a Szelevényben működő Tiszazugi Hulladékkezelő Telepet, ahol a közszolgáltatásból származó hulladékok kezelése történik.

Kommunális hulladékszállítás
A települések hulladékszállítását 2013. január 01-től heti egy alkalommal négy hulladékgyűjtő autó biztosításával végezzük. A lakosok 80 vagy 120 literes edények biztosításával oldhatják meg a közszolgáltatás igénybevételét. 

Az évente begyűjtött kommunális hulladék mennyisége megközelíti a 12.000 tonnát. A begyűjtött lakossági és ipari eredetű kommunális hulladékok lerakás előtt, mobil MBH rendszeren keresztül kerülnek előkezelésre.
A beérkező hulladékok hídmérlegen kerülnek mérlegelésre és a nyilvántartó rendszerben rögzítésre.

Szelektív hulladékgyűjtés

A lakosságnak lehetősége van a papír, műanyag és üveghulladék szelektív gyűjtésére. Valamennyi településen gyűjtőszigetes begyűjtési mód áll a lakosság rendelkezésére.A gyűjtőszigeteken nem egységes méretű edények kerültek kihelyezésre, hanem helyenként, a várható mennyiségekhez igazodóan kerültek meghatározásra. Általánosságban elmondható, hogy a gyűjtőszigeteken az edényméretek között sok esetben a műanyag elhelyezésére szolgáló edények térfogata meghaladja a papír és üveghulladékok edényeinek méretét. Erre amiatt van szükség, mert a háztartásokban, a szelektíven gyűjthető hulladékféleségek közül a műanyag hulladékék az, amelyik a legnagyobb arányban keletkezik. Az edényméreteket tekintve az 1; 1,5; 2 és 2,5 mᶾ-es edények egyaránt megtalálhatók. A teljes gyűjtési körzetben összesen 265 db szelektív konténer várja a környezettudatos lakosok elkülönítetten gyűjtött hulladékait.

Az év második felében kezdjük meg a szelektív hulladékok „házhoz menő” rendszerben történő begyűjtését.

Hulladéklerakó üzemeltetése

Tiszazugi Hulladékkezelő Telep területén található depóniában a hulladéklerakás 2000. január 01-től folyamatosan zajlik. Az üzemeltetést cégünk 2013. január 01-től vette át a korábbi üzemeltető Remondis Kft-től.

A hulladéklerakó üzemeltetése a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott egységes környezethasználati engedély alapján történik.

A létesítmény összes területe 7,7 ha, melyből a depónia területe 3,2 ha. A hulladéklerakó összes kapacitása 343.330 tömör m3, változatlan betöltési magasság mellett.

A depónia megfelelő szigetelési rendszerrel, geofizikai szenzor hálózattal, csurgalékvízgyűjtő rendszerrel valamint monitoring kutakkal rendelkezik.